Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Андора 2,16 лв. +0.00 1,87 лв. -0,01
Армения 1,21 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Австрия eu 2,29 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,15 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Белгия eu 2,80 лв. +0.00 2,87 лв. -0,01 1,20 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,99 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
България eu 1,97 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Хърватия eu 2,49 лв. -0,01 2,45 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Кипър eu 2,22 лв. -0,01 2,30 лв. -0,01
Чехия eu 2,18 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Дания eu 2,95 лв. -0,01 2,59 лв. +0.00
Естония eu 2,62 лв. -0,01 2,37 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Финландия eu 3,04 лв. -0,01 2,84 лв. -0,01
Франция eu 2,92 лв. +0.00 2,72 лв. -0,01 1,69 лв. -0,01
Грузия 1,25 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,80 лв. -0,01 2,53 лв. -0,01 1,29 лв. -0,01
Гърция eu 3,06 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Унгария eu 2,21 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,32 лв. -0,01
Исландия 2,81 лв. -0,01 2,71 лв. +0.00
Ирландия eu 2,62 лв. -0,01 2,45 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,05 лв. +0.00 2,80 лв. -0,01 1,23 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,47 лв. -0,01 2,26 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Литва eu 2,30 лв. +0.00 2,19 лв. -0,01 1,13 лв. +0.00
Люксембург eu 2,42 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Северна Македония 2,06 лв. -0,01 1,76 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. -0,01 2,38 лв. +0.00
Молдова 1,67 лв. -0,01 1,41 лв. -0,01 0,99 лв. +0.00
Черна гора 2,34 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,48 лв. +0.00 2,84 лв. -0,01 1,60 лв. -0,01
Норвегия 3,13 лв. +0,01 2,91 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Полша eu 2,10 лв. +0.00 2,09 лв. -0,01 1,04 лв. +0.00
Португалия eu 3,08 лв. -0,01 2,77 лв. -0,01 1,38 лв. +0.00
Румъния eu 2,08 лв. +0.00 2,07 лв. -0,01 1,01 лв. -0,01
Русия 1,06 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00 0,56 лв. +0.00
Сърбия 2,39 лв. -0,01 2,52 лв. -0,01 1,37 лв. +0.00
Словакия eu 2,56 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,11 лв. -0,01
Словения eu 2,18 лв. -0,01 2,29 лв. +0.00 1,28 лв. -0,01
Испания eu 2,51 лв. -0,01 2,28 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Швеция eu 2,95 лв. +0.00 3,04 лв. +0.00 2,18 лв. -0,01
Швейцария 2,76 лв. +0.00 2,90 лв. -0,01 1,55 лв. -0,01
Турция 1,64 лв. +0.00 1,50 лв. -0,01 0,92 лв. +0.00
САЩ 1,13 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Украйна 1,59 лв. -0,01 1,56 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Великобритания eu 2,76 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,48 лв. -0,01