Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,07 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Андора 2,73 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00
Армения 1,93 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Австрия eu 3,06 лв. +0,02 2,93 лв. +0,01 2,60 лв. -0,02
Беларус 1,60 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Белгия eu 3,42 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,63 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
България eu 2,55 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 0,95 лв. -0,01
Хърватия eu 2,78 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00
Кипър eu 2,72 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00
Чехия eu 3,05 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Дания eu 3,76 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00
Естония eu 3,36 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Финландия eu 3,78 лв. +0.00 3,69 лв. +0.00
Франция eu 3,68 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Грузия 2,00 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Германия eu 3,62 лв. +0.00 3,35 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00
Гърция eu 3,69 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Унгария eu 3,10 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Исландия 4,02 лв. +0.00 4,06 лв. +0.00
Ирландия eu 3,10 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,61 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,16 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Литва eu 2,94 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Люксембург eu 3,08 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Северна Македония 2,57 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,42 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,70 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Норвегия 3,91 лв. +0.00 3,44 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,79 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Португалия eu 3,33 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Румъния eu 2,59 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Русия 1,23 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00 0,51 лв. +0.00
Сърбия 2,92 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Словакия eu 3,09 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Словения eu 2,68 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00
Испания eu 3,14 лв. +0.00 2,94 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00
Швеция eu 3,42 лв. +0.00 3,86 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00
Швейцария 3,63 лв. +0.00 3,91 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00
Турция 1,95 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,31 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Великобритания eu 3,29 лв. +0.00 3,83 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00