Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,73 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Андора 2,65 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Армения 1,84 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Австрия eu 2,78 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,40 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00 0,81 лв. +0.00
Белгия eu 3,35 лв. +0,02 3,46 лв. +0,04 1,51 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,37 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
България eu 2,43 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Хърватия eu 2,88 лв. +0.00 2,91 лв. -0,01 1,58 лв. +0.00
Кипър eu 2,61 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00
Чехия eu 2,88 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Дания eu 3,50 лв. +0,03 3,14 лв. +0,02
Естония eu 2,99 лв. -0,01 2,66 лв. +0.00 1,50 лв. -0,01
Финландия eu 3,72 лв. -0,02 3,53 лв. -0,02
Франция eu 3,38 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Грузия 1,77 лв. +0.00 1,72 лв. +0,01 1,08 лв. +0.00
Германия eu 3,35 лв. +0,03 3,17 лв. +0,02 1,77 лв. +0,01
Гърция eu 3,51 лв. +0,01 3,01 лв. +0,01 2,01 лв. +0,01
Унгария eu 2,62 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00
Исландия 3,42 лв. -0,01 3,28 лв. -0,01
Ирландия eu 3,30 лв. +0.00 3,11 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Италия eu 3,50 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Косово 3,48 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00
Латвия eu 2,93 лв. -0,01 2,62 лв. -0,01 1,55 лв. +0.00
Литва eu 2,81 лв. +0,01 2,65 лв. +0,01 1,31 лв. +0,03
Люксембург eu 2,92 лв. +0.00 2,80 лв. +0,02 1,54 лв. +0.00
Северна Македония 2,43 лв. -0,01 2,19 лв. -0,01 1,40 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,11 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Черна гора 2,78 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,97 лв. +0.00 3,30 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00
Норвегия 3,82 лв. +0.00 3,59 лв. -0,02 2,23 лв. +0.00
Полша eu 2,48 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Португалия eu 3,47 лв. +0.00 3,21 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Румъния eu 2,53 лв. +0,04 2,50 лв. +0,05 1,35 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. -0,01 1,21 лв. -0,01 0,64 лв. +0.00
Сърбия 2,80 лв. -0,01 2,94 лв. +0.00 1,56 лв. -0,01
Словакия eu 2,92 лв. +0,01 2,74 лв. +0,01 1,40 лв. -0,03
Словения eu 2,71 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,69 лв. -0,01
Испания eu 2,97 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Швеция eu 3,47 лв. +0.00 3,96 лв. -0,01 2,34 лв. +0.00
Швейцария 3,28 лв. +0.00 3,37 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00
Турция 1,79 лв. +0,01 1,84 лв. +0,01 1,19 лв. +0,01
САЩ 1,51 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Украйна 1,93 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Великобритания eu 3,40 лв. -0,01 3,49 лв. +0.00 1,64 лв. +0,01