Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,51 лв. +0.00 3,77 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Андора 3,27 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00
Армения 2,31 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Австрия eu 3,54 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Беларус 1,73 лв. -0,01 1,73 лв. -0,01 0,98 лв. +0.00
Белгия eu 3,63 лв. +0.00 3,87 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,09 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
България eu 3,24 лв. -0,01 3,38 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Хърватия eu 2,92 лв. +0.00 3,38 лв. +0.00 1,87 лв. +0.00
Кипър eu 3,26 лв. +0.00 3,66 лв. +0.00
Чехия eu 3,34 лв. -0,01 3,47 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Дания eu 4,06 лв. +0.00 3,87 лв. +0.00
Естония eu 3,71 лв. -0,02 3,55 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Финландия eu 4,22 лв. -0,01 4,17 лв. -0,02
Франция eu 3,54 лв. +0.00 3,67 лв. +0,01 1,71 лв. +0,01
Грузия 2,57 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Германия eu 3,56 лв. +0.00 3,83 лв. +0.00 1,92 лв. +0.00
Гърция eu 4,08 лв. +0.00 3,61 лв. -0,01 2,03 лв. +0.00
Унгария eu 3,05 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00
Исландия 4,48 лв. +0.00 4,44 лв. +0.00
Ирландия eu 3,65 лв. -0,02 3,72 лв. -0,02 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,50 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00 1,55 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,60 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Литва eu 3,44 лв. +0.00 3,47 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Люксембург eu 3,24 лв. +0.00 3,40 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Северна Македония 2,77 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,64 лв. -0,04 2,61 лв. -0,03 1,66 лв. +0.00
Черна гора 2,98 лв. -0,10 3,11 лв. -0,09 1,82 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,07 лв. +0.00 3,65 лв. -0,01 1,90 лв. +0.00
Норвегия 4,39 лв. +0.00 4,36 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00
Полша eu 2,83 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Португалия eu 3,62 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00 1,82 лв. +0,01
Румъния eu 3,17 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Русия 1,55 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Сърбия 2,98 лв. -0,02 3,39 лв. -0,02 1,88 лв. -0,01
Словакия eu 3,45 лв. +0.00 3,52 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Словения eu 3,05 лв. +0.00 3,36 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Испания eu 3,55 лв. +0.00 3,59 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00
Швеция eu 3,69 лв. -0,02 4,42 лв. +0,01 2,49 лв. +0.00
Швейцария 4,17 лв. +0.00 4,51 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00
Турция 2,31 лв. +0,01 2,56 лв. +0,01 1,18 лв. +0,01
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,46 лв. +0,01 2,68 лв. +0,01 1,40 лв. +0.00
Великобритания eu 4,00 лв. +0.00 4,25 лв. -0,01 1,72 лв. +0.00